Поиск по сайту

Библиотека фонда:

Мектептегі шахмат. 2 сынып.

Оқу-әдістемелік  жинақ. Учебно-методический комплект


«Мектептегі шахмат» бағдарламасы – бұл академик Шахмардан Есенов атындағы Ғылыми- білім беру қорының және Қазақстандық Шахмат Федерациясы РҚБ-ның бірлескен жобасы.
Бағдарламаның мақсаты «Шахмат» пәнін оқу үдерісіне міндетті пән ретінде енгізу болып табылады.
құраст. Ф.С. Хасанова, Г.Б. Дәулетова. — Алматы, 2017
© Академ. Шахмардан Есенов атын. ғылыми білім беру қоры, 2017
 

Программа «Шахматы в школе» — это совместный проект Научно-образовательного фонда имени академика Шахмардана Есенова и РОО Казахстанской Федерации Шахмат.
Целью программы является внедрение предмета «Шахматы» в учебный процесс в качестве обязательного предмета.
сост. Ф.С. Хасанова, Г.Б. Даулетова. — Алматы, 2017
© Научно-образовательный фонд им. Академ. Шахмардана Есенова, 2017